โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แอดมินต้องรู้ เคล็ดลับยกระดับความปลอดภัยให้กับ Facebook Page"

   10 ก.ค. 67  /   35

     วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 -17.00 น. สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล จัดโครงการ"แอดมินต้องรู้เคล็ดลับยกระดับความปลอดภัยให้เพจ Facebook" ให้แก่ผู้ดูแล (administrators)หรือแอดมินเพจเพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างความปลอดภัยของเพจ Facebook ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการนี้ อ.ดร.คณิดา สินใหม ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม ณ ห้อง IT307 สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง