เชิญชวน...คณาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมอบรมการใช้และคัดเลือก eBooks (CU-eLibrary) จากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่หอสมุดจัดซื้อ)

   8 ธ.ค. 66  /   29

เชิญชวน...คณาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมอบรมการใช้และคัดเลือก eBooks (CU-eLibrary) จากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่หอสมุดจัดซื้อ)

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.30 - 15.30 น.

ลงทะเบียนเข้ารวมอบรมได้ที่ :  https://bit.ly/3Rw02AI

เข้าร่วมอบรมทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม WebEx Meeting