ช่วงเวลาให้บริการ

สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล (อาคารหอสมุด) วิทยาเขตสงขลา
ช่วงเปิดภาคเรียน
 จันทร์ – ศุกร์ : 8.00 – 18.00 น.
 เสาร์ - อาทิตย์ : 9.00 – 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
ช่วงปิดภาคเรียน
 จันทร์ – ศุกร์ : 8.00 – 17.00 น.
 เสาร์ - อาทิตย์ : ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล (อาคารคอมพิวเตอร์) วิทยาเขตสงขลา
ช่วงเปิดภาคเรียน
 จันทร์ – ศุกร์ : 8.00 – 19.00 น.
 เสาร์ - อาทิตย์ : 8.30 – 16.30 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
ช่วงปิดภาคเรียน
 จันทร์ – ศุกร์ : 8.00 – 17.00 น.
 เสาร์ - อาทิตย์ : ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตพัทลุง
หอสมุด

ช่วงเปิดภาคเรียน
 จันทร์ – ศุกร์ : 8.00 – 18.00 น.
 เสาร์ - อาทิตย์ : 9.00 – 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคเรียน
 จันทร์ – ศุกร์ : 8.00 – 17.00 น.
 เสาร์ - อาทิตย์ : ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
คอมพิวเตอร์

ช่วงเปิด - ปิดภาคเรียน
 จันทร์ – ศุกร์ : 8.00 – 17.00 น.
 เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ