เชิญชวนเข้าร่วมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ CINAHL Plus with Full Text

   4 พ.ย. 66  /   37

 สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล ขอเชิญชวน... อาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจทุกท่าน

เข้าร่วมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ CINAHL Plus with Full Text ฐานข้อมูลการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านพยาบาลศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์

.......

วิทยากร : คุณมนทกานติ จันทรวรินทร์ Sales Manager จากบริษัท EBSCO Information Service

.......

วันอบรม :

 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566

 เวลา 10.00 - 12.00 น.

 รูปแบบออนไลน์ Webex meeting : https://bit.ly/45YF1T9

.......

 ลงทะเบียนได้ที่: http://bit.ly/3L3h71s