เชิญชวนคัดเลือก e-Book จากบริษัท GALE E-Book

   24 ม.ค. 67  /   26

???? ขอเชิญชวน คณาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมคัดเลือก ???? e-Book จากบริษัท GALE E-Book เพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การเรียน การสอนเข้าห้องสมุด

.

???? ร่วมคัดเลือกได้ตั้งแต่วันนี้ - 2 กุมภาพันธ์ 2567

.

???? แบบฟอร์มเสนอแนะ ???? http://bit.ly/3EIsNDZ

???? รายชื่อ Gale E-Book ???? http://bit.ly/3tE0xf8

.

✅ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปิติมา แก้วเขียว email : pitima@tsu.ac.th