ประชุมร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา "การบริหารจัดการข้อมูลท้องถิ่นและหอจดหมายเหตุ"

   2 ก.พ. 67  /   107

   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล และรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล ประชุมร่วมกับ นายเทพรัตน์ จันทพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษา เข้าร่วมหารือ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลท้องถิ่นและหอจดหมายเหตุ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา