หอสมุด วิทยาเขตสงขลา ปิดให้บริการเทศกาลตรุษจีน

   8 ก.พ. 67  /   33

???? หอสมุด วิทยาเขตสงขลา ปิดให้บริการเทศกาลตรุษจีน

❌ ในวันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 67 และ ❌ วันจันทร์ที่ 12 ก.พ. 67

✅ วันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 67 เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 9.00 - 18.00 น.

ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะคืนหนังสือของห้องสมุดในวันปิดทำการ โปรดส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศบริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุด