สอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566

   8 ก.พ. 67  /   29

????วาเลนไทน์นี้ ใครที่ยังไม่มีผลสอบ อย่าลืมมาสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์กันนะจ๊ะเด็ก ๆ ????

????กำหนดการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ ⬇️

--------------------

???? สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566

--------------------

????ลงทะเบียนสมัครสอบ ⏰วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2567

????ชำระค่าธรรมเนียมสอบซ่อม ⏰วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2567

????ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ⏰ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

--------------------

✅สอบวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ???? 13.00-15.00 น. ???? สถาบันทรัพยาการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล