โครงการ "การพัฒนาแพลตฟอร์ม TSU Publication Clinic"

   9 ก.พ. 67  /   335

วันที่ 9 ก.พ. 2567 (11.00 น.-12.00 น.) สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมประชุมหารือ ระบบตรวจสอบขอค่าสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน การอ้างอิง (Citaion) ของนักวิจัย ในโครงการการพัฒนาแพลตฟอร์ม TSU Publication Clinic เพื่อยกระดับสมรรถนะนักวิจัยและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ(โครงการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)