ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

   1 มี.ค. 67  /   113

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1 (ผ่านระบบประชุมออนไลน์)