กิจกรรม LRDT Happy Meal เติมพลังอิ่มท้องพร้อมลุยช่วงสอบ

   11 มี.ค. 67  /   770

วันที่ 11 มีนาคม 2567 (เวลา 18.00 น.) สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรม LRDT Happy Meal "เติมพลังอิ่มท้องพร้อมลุย" ให้กับนิสิตในช่วงการอ่านหนังสือสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
--------
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมแจกอาหาร (ข้าวต้มไก่) เพื่อเป็นการให้กำลังใจนิสิตในการอ่านหนังสือช่วงสอบ