กิจกรรม LRDT Happy Meal "ข้าวไข่เจียวฉลาดเฉลียวพร้อมสอบ"

   12 มี.ค. 67  /   550

วันที่ 12 มีนาคม 2567 (เวลา 18.00 น.) สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรม LRDT Happy Meal "ข้าวไข่เจียวฉลาดเฉลียวพร้อมสอบ" ให้กับนิสิตในช่วงการอ่านหนังสือสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีพี่ๆสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลได้จัดทำข้าวไข่เจียว ที่มีรสชาดออร่อย สามารถกินได้ทั้งได้ทั้งไทยพุทธ-ไทยมุสลิม