กิจกรรม LRDT Happy Meal จัดเสิร์ฟ "มาม่าผัด"

   13 มี.ค. 67  /   605

ภาพบรรยากาศกิจกรรม LRDT Happy Meal "เติมพลังอิ่มท้องพร้อมลุยช่วงสอบ" ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. จัดเสิร์ฟ "มาม่าผัด" ฟรี ให้กับนิสิตในช่วงการอ่านหนังสือสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารหอสมุด วิทยาเขตสงขลา โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมกำลังใจให้แก่นิสิตในช่วงสอบ และส่งเสริมการใช้พื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Living Library)