อธิการบดีร่วมให้กำลังใจนิสิตในช่วงการอ่านหนังสือสอบปลายภาค

   13 มี.ค. 67  /   714

วันที่ 13 มีนาคม 2567 (18.00 น.) รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกิจกรรม LRDT Happy Meal "ข้าวไข่เจียวฉลาดเฉลียวพร้อมสอบ" กับสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล (พัทลุง) โดยอธิการบดีเปลี่ยนจากผู้บริหารใส่ผ้ากันเปื้อน มือจับตะหลิวเจียวไข่แจกน้องนิสิตด้วยตัวเองเพื่อร่วมให้กำลังใจกับน้องๆนิสิตสำหรับการอ่านหนังสือในช่วงการสอบปลายภาคเรียน ซึ่งมีน้องๆมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก