ปิดเทอม อยากอ่านต้องได้อ่าน เราพร้อมส่ง!! ใช้บริการ Resource Delivery บริการยืมหนังสือออนไลน์

   28 มี.ค. 67  /   626

???? ปิดเทอม อยากอ่านต้องได้อ่าน เราพร้อมส่ง!! ใช้บริการ Resource Delivery บริการยืมหนังสือออนไลน์ ????????????

✅ โดยเลือกได้ว่าจะมารับด้วยตนเองหรือขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ แล้วรอรับอยู่บ้านเลยจ้า

.

ขั้นตอนง่ายๆ

1️⃣ สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการผ่าน URL : http://opac.tsu.ac.th/

2️⃣ คลิกปุ่ม Resource Delivery

3️⃣ User : อีเมล์มหาวิทยาลัย

Password อาจารย์ : บาร์โค้ดห้องสมุด

Password นิสิต : รหัสนิสิต

4️⃣ เลือกจุดรับทรัพยากรฯ เช่น ที่บ้าน, คณะ, ห้องสมุด

.

???? จำนวนการยืมตามสิทธิ์ประเภทสมาชิก