แจ้ง !! วันหยุดให้บริการห้องสมุด เดือนเมษายน 2567

   1 เม.ย. 67  /   23

แจ้ง !! วันปิดให้บริการห้องสมุด เดือนเมษายน 2567

.

❌ วันที่ 6 เมษายน 2567 วันจักรี

❌ วันที่ 7 - 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี

❌ วันที่ 12 - 16 เมษายน 2567 เทศกาลสงกรานต์

.

⚠️ ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะคืนหนังสือของห้องสมุดในวันปิดทำการ โปรดส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศบริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุด