Update !! เวลาเปิดให้บริการห้องสมุด ช่วงภาคเรียนฤดูร้อน  ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 9 มิถุนายน 2567

   18 เม.ย. 67  /   148

???? Update !! เวลาเปิดให้บริการห้องสมุด ช่วงภาคเรียนฤดูร้อน ???? ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 9 มิถุนายน 2567

.

วิทยาเขตสงขลา

✅ จันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการ 8.00 - 17.00 น..

✅ วันเสาร์ เปิดบริการ 9.00 - 18.00 น.

❌ วันอาทิตย์ ปิดบริการ

---

วิทยาเขตพัทลุง

✅ จันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการ 8.00 - 17.00 น..

❌ เสาร์ - อาทิตย์ ปิดบริการ

.

⚠️ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ