LRDT TSU เปิดศูนย์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รอบ 2 ประจำปี 2567 (e-Exam)

   28 เม.ย. 67  /   114

สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) เปิดศูนย์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567  ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2567 โดยใช้ อาคารคอมพิวเตอร์ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถานที่สอบ