แจ้ง !! วันปิดให้บริการ เดือนพฤษภาคม 2567

   30 เม.ย. 67  /   82

???? แจ้ง !! วันปิดให้บริการ เดือนพฤษภาคม 2567

.

❌ วันที่ 4 พ.ค. 67 วันฉัตรมงคล

❌ วันที่ 5 พ.ค. 67 ปิดให้บริการ

❌ วันที่ 6 พ.ค. 67 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล

❌ วันที่ 10 พ.ค. 67 วันพืชมงคล

❌ วันที่ 22 พ.ค. 67 วันวิสาขบูชา

.

⚠️ ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะคืนหนังสือของห้องสมุดในวันปิดทำการ โปรดส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศบริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุด