กิจกรรม " จิบน้ำชา TEA TALK " ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

   14 พ.ค. 67  /   496

    วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 (ภาคเช้า) คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะนิติศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม " จิบน้ำชา TEA TALK " ประจำเดือนพฤษภาคม 2567  ณ ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารหรือตัวแทนจากแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานของแต่ละองค์กร 

    โอกาสนี้อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรวิทยาเขตพัทลุงเข้าร่วม