เผยคำค้นสุดฮิต ของผู้ใช้บริการห้องสมุด ค้นหาอะไรบ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567

   14 พ.ค. 67  /   28

????เผยคำค้นสุดฮิต ของผู้ใช้บริการห้องสมุด ค้นหาอะไรบ้าง ????ประจำเดือนเมษายน 2567

...

อันดับ 1️⃣ วิทยานิพนธ์

อันดับ 2️⃣ วิ.แพ่งพิสดาร

อันดับ 3️⃣ ภาวะผู้นำ

อันดับ 4️⃣ ภาษาอังกฤษ

อันดับ 5️⃣ บุพเพสันนิวาส

อันดับ 6️⃣ การพูด

อันดับ 7️⃣ จิตวิทยาสายดาร์ก

อันดับ 8️⃣ แบดมินตัน

อันดับ 9️⃣ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

อันดับ ???? การบริหารการศึกษา

..

???? ค้นหาหนังสือ : http://opac.tsu.ac.th/

✅ ข้อมูลวันที่ 1 - 30 เมษายน 2567