มีให้บริการแล้ว !! โปรแกรม SPSS ลิขสิทธิ์แบบ Concurrent user license (40 Licenses)

   14 พ.ค. 67  /   28

????ประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆ ในการทำงาน การวิจัย โดยมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ใช้งานโปรแกรม SPSS เป็นลิขสิทธิ์แบบ Concurrent user license (40 Licenses)

????เงื่อนไขการใช้บริการ

• สามารถใช้งานสำหรับการเรียนการสอนและการทำงานวิจัยที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

• สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ บุคลากร และนิสิต

• สงวนสิทธิ์การใช้งานสำหรับมหาวิทยาลัยทักษิณเท่านั้น

• สามารถใช้งานพร้อมกันได้สูงสุด 40 เครื่อง และหากมีการใช้งานเต็มจำนวนแล้วผู้ใช้งานต้องรอให้มีการปิดโปรแกรมเพื่อคืนสิทธิ์ก่อน

• หากใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัยต้องทำการเชื่อมต่อ TSU VPN (Virtual Private Network) ก่อนการใช้โปรแกรมทุกครั้ง

---------------------------

ดาวน์โหลดโปรแกรม : https://bit.ly/3WrPiX0

---------------------------