กำหนดการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ รอบวันที่ 10 กรกฎาคม 2567

   2 ก.ค. 67  /   22

กำหนดการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ ⬇️
???? สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 ????
ยกเว้น..นิสิตรหัส 66 ใช้เกณฑ์การทดสอบใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสอบวัดทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) พ.ศ. 2566 (รอประกาศรับสมัครสอบเร็วๆนี้)
--------------------------------------------
???? ลงทะเบียนสมัครสอบ
---➡️ วันที่ 4 - 8 ก.ค. 67 ที่เว็บไซต์ ????https://cst.tsu.ac.th/
.
???? ชำระค่าธรรมเนียมสอบซ่อม
---➡️ วันที่ 4 - 8 ก.ค. 67 (ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น)
.
???? ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ
---➡️ วันที่ 9 ก.ค. 67 ที่เว็บไซต์ ????https://cst.tsu.ac.th/
--------------------------------------------
✅ สอบวันพุธที่ 10 ก.ค. 67 ???? 13.00 - 15.00 น.
???? ณ อาคารคอมพิวเตอร์ สถาบันทรัพยาการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
--------------------------------------------
????????ปฏิทินกำหนการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ของนิสิตระดับปริญญาตรี (Computer Skill Test) สําหรับนิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 https://cst.tsu.ac.th/images/calendar67.pdf