ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ Introduction to Scopus AI for Research (บรรยายภาษาไทย)

   2 ก.ค. 67  /   31

???? สถาบัน LeRT และ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ???? หัวข้อ "Introduction to Scopus AI for Research" (บรรยายภาษาไทย)

.

วิทยากรโดย ดร. ยุทธพงศ์ กลิ่นธงชัย (ดร.วิน)

Customer Success Manager, South East Asia (Thailand & Vietnam), ELSEVIER

.

โดยมีการอบรมทั้งสิ้น 2 รอบ คือ

✅รอบที่ 1 : วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 – 13.45 น.

✅รอบที่ 2 : วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 – 13.45 น.

.

????เนื้อหาการอบรม:

- Introduction ScopusAI

- Demo

- Q&A

.

????ลิงก์ลงทะเบียน

????1 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 – 13.45 น.

https://bit.ly/4eDyQtj

????15 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 – 13.45 น.

https://bit.ly/3xzEHPH

--------------------------------------------

✅ สามารถทดลองใช้ SCOPUS AI

ผ่านลิงก์ : https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic

????ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567