5 อันดับคณะที่ยืมหนังสือมากที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2567

   2 ก.ค. 67  /   27

TOP 5️⃣????

5 อันดับคณะที่ยืมหนังสือมากที่สุด ???? ประจำเดือนมิถุนายน 2567

.

ได้แก่...

1️⃣ คณะศึกษาศาสตร์

2️⃣ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3️⃣ คณะพยาบาลศาสตร์

4️⃣ คณะนิติศาสตร์

5️⃣ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ