แอดมินเพจ!! ห้ามพลาด!! อบรม ฟรี  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แอดมินต้องรู้ เคล็ดลับยกระดับความปลอดภัยให้กับ Facebook Page" 

   3 ก.ค. 67  /   23

แอดมินเพจ!! ห้ามพลาด!! อบรม ฟรี 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แอดมินต้องรู้ เคล็ดลับยกระดับความปลอดภัยให้กับ Facebook Page" 
.
ให้แก่นิสิตและบุคลากร ผู้ดูแลเพจ Facebook ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ
------
✅ รอบที่ 1 : วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ  ห้อง IT 304 สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตพัทลุง
ลิงก์ลงทะเบียน http://digital.tsu.ac.th/training/home
⚠️ สมัครเข้าร่วมอบรม ภายในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567
------
✅ รอบที่ 2 : วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ  ห้อง C207 อาคารคอมพิวเตอร์ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตสงขลา
ลิงก์ลงทะเบียน http://digital.tsu.ac.th/training/home
⚠️ สมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567