พลิกโฉมการแชร์งานแบบ Teamwork ด้วย Microsoft Teams & Planner

   4 ก.ค. 67  /   53

    วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00-15.00 น. อ.ดร.คณิดา สินใหม ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วย ผศ.ดร. กฤษฎา พัชรสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลนำทีมบุคลากรทั้งวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุงเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วย Microsoft Teams & Planner โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการทำงานภายในหน่วยงาน ทำให้การส่งมอบงาน การดูความคืบหน้าการทำงานและการติดตามสถานะงานเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นบุคลากรในทีมสามารถดูสถานะงานและกำหนดการของงานที่กำลังดำเนินการ ทำให้สามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของงานและวางแผนต่อไปได้อย่างราบรื่นนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น